top of page

רילוקיישן, זוגיות ועבודה - להיות אשתו של

להיות מוגדרת או מזוהה כ"אשתו של...." יכול להיות טריגר שמעצבן נשים מסוימות. המעבר לרילוקיישן משנה הרבה דברים במהות, בזהות, בתחושת השייכות...

bottom of page